សេវាសាធារណៈ និងការធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្ម

Public Services and Privatization_Page_01

ខ្លឹមសារលម្អិត៖ ទាញយកឯកសារ Public Services and Privatization

Advertisements

About Therith ឋេរឫទ្ធិ

មន្ត្រីទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី/Officer at the Office of the Council of Ministers
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s