វប្បធម៌ទូទៅ

មុខវិជ្ជា៖ វប្បធម៌ទូទៅ

រយៈពេល៖ ២១ ម៉ោង

សាស្ត្រាចារ្យ៖ ឯកឧត្តម ស៊ឹម សារ៉ាក់

មុខងារ៖ ទីប្រឹក្សាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ

ខ្លឹមសារ៖

Khmer Culture and Social Moral 1

Khmer Culture and Social Moral2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s