គោលការណ៍ និងការអនុវត្តនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈ

មុខវិជ្ជា៖ គោលការណ៍ និងការអនុវត្តនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈ

រយៈពេល៖ ៣០ ម៉ោង

សាស្ត្រាចារ្យ៖ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជេត ជាលី

មុខងារ៖ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

ខ្លឹមសារ៖ Binder1 Practice in Public Management

Advertisements

2 Responses to គោលការណ៍ និងការអនុវត្តនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈ

  1. Souchong says:

    តើបងអាចដាក់អត្ឋបទជាមេរៀនបានទេ?សូមអគុណ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s